niedziela, 30 listopada 2008

Modlitwy

ŚWIĘTY JAN OD KRZYŻA.

Boże, Twój kapłan św. Jan stał się wzoremdoskonałego wyrzeczenia i pokazał nam, jak kochać Krzyż. Pozwól nam zawsze go naśladować, abyśmy w nagrodę przez całą wieczność mogli rozważać Twoją chwałę. Amen.

ŚWIĘTY ANDRZEJ ŚWIERAD.

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt oddali się wyłącznie Tobie przez podziwu godną wstrzemięźliwość i wytrwałą surowość życia, spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z serc naszych i oczyszczoną duszą służyli Tobie. Amen.

ŚWIĘTY ANTONI.

Panie Boże, który dałeś św. Antoniemu opatowi łaskę służenia Tobie na pustkowiu i w modlitwie, spraw, abyśmy wspomagani przez niego mogli praktykować cnotę wyrzeczenia i zawsze Ciebie kochać ponad wszystko. Amen.

ŚWIĘTY GERMAN Z PARYŻA.

Boże, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Germana biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował przykładem, pomóż nam, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której on nauczał i podążali drogą, którą on nam wskazał. Amen.

ŚWIĘTA JADWIGA.

Wszechmocny Boże, niech wstawiennictwo św. Jadwigi, której życie stanowi cudowny przykład pokory, uzyska dla nas niebiańską pomoc. Amen.


Bibliografia:
O. Hugo Hoever Socist, Żywot świętych Pańskich na każdy dzień roku, wyd. 2 popr. i uzup., Olsztyn 1985.

Brak komentarzy: