niedziela, 30 listopada 2008

Wywiad z księdzem

W celu zdobycia rzetelnych informacji na temat ascezy, przeprowadziliśmy wywiad z księdzem Mariuszem z parafii w Bierutowie. Publikacja treści wywiadu poniżej.

• Szczęść Boże! Czy uważa ksiądz opowieści o ascetach za absorbującą lekturę?


„Skoro ascetyzm oznacza system praktyk, które mają na celu rozwijać cnoty i siły charakteru poprzez zapieranie się siebie, czyli umartwianie pożądliwość i upokorzenie pychy żywota. Można stwierdzić, że ascetyzm jest w gruncie rzeczy ćwiczeniem ciała i ducha, wyrabia więc w człowieku wiele dobrych umiejętności. Patrząc poprzez współczesny humanizm, można stwierdzić, że wiele umartwień ciała stosowanych w danych ćwiczeniach są przeciwko chrześcijańskiemu nauczaniu. Św. Paweł pisze o zdobywaniu cnót, w dobrowolnym podejmowaniu się życia ascetycznego, ale aby rozwijać wiarę i nadzieję”. ( List do Rzymian 3; 5-11 )

• Gdzie można uzyskać zdaniem księdza rzetelne informacje na temat żywotu świętych?

„Najczęściej korzystamy z książki pt. „ Żywoty Świętych”, które opisują życie i cnoty świętych. Ich droga ku Bogu podyktowana jest miłością, ale i rozumieniem ascezy w danym czasie.”

• Jaki święty jest księdzu najbliższy? czym księdzu imponuje? Jakie jego cechy chciałby ksiądz wdrażać w życie?

„Jest wielu świętych, którzy imponują swoją postawą wobec Boga, ale i człowieka. Można wymienić najbardziej ciekawego świętego na tle epoki średniowiecznej, którym jest św. Franciszek z Asyżu.”

• Ma ksiądz styczność z wieloma duchownymi. Czy spotkał ksiądz wśród nich kogoś, kto podąża drogą ascezy?

„Tak znam wielu kapłanów, którzy praktykują życie ascetyczne. Mogę podać kapłana, który jest już na emeryturze księdza Aleksandra. Gdy byłem na praktyce diakońskiej, w jego parafii to ubóstwo, asceza, modlitwy umartwianie oraz praca były na porządku dziennym.”

• W świecie dzisiejszego konsumpcjonizmu ludzie nie przykładają wagi do wewnętrznego udoskonalenia się, rozwoju duchowego. Aczkolwiek zdarzają się osoby, które odbiegają od reszty społeczeństwa, skupiając się na sferze sacrum. Dlaczego księdza zdaniem jest ich tak mało?

„We Francji wg danych, które wyczytałem z internetu jest bardzo duży rozwój zakonów kontemplacyjnych. W Meksyku mimo, iż wiara jest łączona z tradycjami jest bardzo dużo powołań do zakonów. Korea Południowa mimo, iż przez tyle lat zwalczała chrześcijaństwo ma bardzo dużo misjonarzy. Tak można by było znaleźć wiele przykładów rozwoju życia ascetycznego. Jest tylko jeden problem, że dla dziennikarzy i życia ogólno-społecznego jest on nieciekawy. Dlatego problemy wielkich ludzi i afery są na pierwszych stronach.”

• Ogólnie przyjmuje się, że historia kołem się toczy, tak więc czy może ksiądz powiedzieć czy asceza jeszcze kiedykolwiek będzie tak powszechnie praktykowana jak w średniowieczu?

„Asceza jest wpisana w życie ludzkie i praktykowana w wielorakich formach. Dzisiaj ascezę ograniczono do odchudzania, gdyż coraz mniej ludzi dba o swoją duszę. Warto więc czasami przypomnieć sobie uniwersalne powiedzenie: W zdrowym ciele zdrowy duch.”

Brak komentarzy: