niedziela, 30 listopada 2008

Wyniki ankiety

Przeprowadziliśmy anonimową ankietę, wśród przypadkowych osób, w różnym przedziale wiekowym, zadaliśmy 12 pytań 30 osobom i otrzymaliśmy następujące wyniki:

1. Czy wie Pan/Pani co kryje się pod pojęciem " asceza"?

87% ankietowanych odpowiedziało tak.

2. Jakie zna Pan /Pani sposoby umartwiania się praktykowane w średniowieczu?

Ankietowani odpowiadali różnie, najczęściej padały odpowiedzi: głodzenie, biczowanie.

3. Czy potrafi Pan/Pani podać przykład średniowiecznego ascety?

57% ankietowanych potrafiło podać przykład średniowiecznego ascety.

4. Co Pana/Pani zdaniem mogło skłonić ludzi do praktykowania ascezy?

Zdaniem ankietowanych głównymi powodami praktykowania ascezy były: strach
przed Bogiem, wiara, chęć osiągnięcia zbawienia.

5. Czy według Pana /Pani, w dzisiejszych czasach można spotkać jeszcze prawdziwych ascetów?

67% uważa, że można spotkać ascetów w dzisiejszych czasach.

6. Czy wie Pan /Pani co to jest "Złota Legenda"?

20% odpowiedziało, że tak.

7. Czy wie Pan/Pani co to jest "Hagiografia"?

40% odpowiedziało, że tak.

8. Czym według Pana/Pani różniłby się asceta współczesny od średniowiecznego?

Ankietowani odpowiedzieli, że współczesny asceta stosowałby łagodniejsze metody umartwiania się.

9. Pierwszy święty/święta, który przychodzi Panu/Pani na myśl?

Odpowiedzi ankietowanych na powyższe pytanie były wielorakie.

10. Czy wie Pan/Pani coś na temat jego/jej życia?

60% ankietowanych umiało wskazać pewne fakty z życia świętego podanego w pytaniu poprzednim.

11. Czy chciałby Pan/Pani spróbować żyć jak asceta np. przez tydzień?

10% chciałoby spróbować życia ascety.

12. Chciałby Pan /Pani dowiedzieć się czegoś więcej o świętych i ascezie?

51% ankietowanych chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej na temat świętych i ascezy.

Brak komentarzy: