niedziela, 30 listopada 2008

Św. Jan od Krzyża

Data urodzenia: Rok 1542
Miejsce urodzenia: Fontiveros koło Avili.
Rodzice: Był synem Gonzaleza de Yepes i Katarzyny Alvarez.


Św. Jan od Krzyża
Dzieciństwo i młodość Jana:
Po śmierci ojca trafił do przytułku ,gdzie za pracę zapewniono mu wyżywienie i naukę. W późniejszych latach pracował jako krawiec, tkacz, pielęgniarz. W wieku 17 lat otrzymał pracę w kościele sióstr Augustianek w zakrystii, a następnie został pielęgniarzem w pobliskim szpitalu Augustianów. W latach 1559-1563 kształcił się w kolegium księży jezuitów uczył się języków, filozofii i literatury. Kolegium ukończył w wieku 21 lat, jako dobry latynista i retor, a następnie rozpoczął naukę na Uniwersytecie w Salamance. W młodości wykazywał wielką duchową siłę, trwał przy swojej wierze.

Wejście na drogę świętości:
Mając 21 lat wstąpił do karmelitów. W 1566 roku podczas studiów w Salamance otrzymał święcenia kapłańskie. Był głównym pomocnikiem św. Teresy z Avila w reformie zakonu karmelitów i karmelitanek. Spowiednik, mistrz nowicjatu, wystąpił z próbą zreformowania zakonu. W 1578 roku został aresztowany przez oponentów i osadzony na 9 miesięcy w więzieniu klasztornym. Traktowany jako buntownik dostępował wielu mistycznych łask. Poematy, które wtedy powstały „ Pieśń duchowa, „Noce ciemności”, należą do szczytów mistyki. Po ucieczce z zakonnego więzienia podjął dalszą reformę klasztorów.

Asceza:
Św. Jan pokochawszy krzyż Chrystusa , nigdy nie przestawał cierpieć. Upodabniał się do Jezusa, dźwigał ciężar krzyża, biczował się. Jan od krzyża głosił konieczność ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Cierpienia św. Jana podjęte dla reformy zaczęły owocowa Zakonnicy widzieli w nim męczennika sprawy i zaczęli przekonywa się do reformy. Św. Jan z chętnie oddawał swą władzę innym.


Św. Jan od Krzyża
Śmierć Jana:
Św. Jan od krzyża umarł z 13 na 14 grudnia 1591 roku mając 49 lat w miejscowości Ubeda. Pozostawił po sobie pisma prozą i wierszem, ukazując jego duchowe doświadczenia oraz rozumienie mistyki od strony teologicznej. Utwory napisane przez św. Jan od krzyża to min. „O Trójcy Przenajświętszej”, „O Stworzeniu Świata”, „O Wcieleniu”, „O Narodzeniu”, „Nad rzekami Babilonu”, „ Pieśń duchowa”, „Znam dobrze Źródło”, „Noc ciemna”. Jego relikwie znajdują się w kościele karmelitów w Segovii. Został beatyfikowany w 1591 roku, a kanonizowany w 1762 roku. Pius XI ogłosił św. Jana od krzyża doktorem Kościoła w 1926 roku. Jest patronem karmelitów bosych.

Liturgia:
• W Kościele rzymskokatolickim poświęcony jest mu dzień 5 marca

Ikonografia:
• Św. Jan od krzyża przedstawiony jest w habicie karmelitańskim,
• Atrybuty św. Jana od krzyża to: otwarta księga, krucyfiks, lilia, orzeł u jego stóp.

Najważniejsze dzieła Św. Jana od Krzyża:
• Wejście na górę Karmel (Subida del monte Carmelo)
• Ciemna noc duszy (Oscura noche del alma)
• Kantyk duchowy (Cantico espiritual)
• Żywy płomień miłości (Llama de amor viva)

Bibliografia:
1. Ks. Wiesław Al. Niewęgłowski, Leksykon Świętych, Warszawa 1999.
2. M. Włodarski, Polska poezja świecka XV wieku, Wrocław - Warszawa-Kraków 1997.
3. E. Gorys, Leksykon Świętych , Warszawa 2007.

Brak komentarzy: